www.eprace.edu.pl » wiezienia-hitlerowskie » spis treści

Więzienia hitlerowskie w Mysłowicach w okresie II wojny światowej1. Historia miasta2. Więzienia hitlerowskie w Mysłowicach

 2.1. Więzienie Gefängis Myslowitz

 2.2. Tymczasowe więzienie policyjne (polizeigefängis)3. Zakończenie4. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.