www.eprace.edu.pl » wiezienia-hitlerowskie » Bibliografia

Bibliografia

Pozycje zwarte:

Długoborski Wacław (red.), Mysłowice. Zarys rozwoju miasta, Śląski Instytut Naukowy Wyd. „Śląsk”, Katowice 1977.

Dubiański Wacław, Obóz Pracy w Mysłowicach w latach 1945-1946, „Studia i Materiały IPN”, t. 5, Katowice 2004.

Kurek Andrzej, Niemieckie więzienia sądowe na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, Wyd. „Implus”, Kraków 2007.

Sulik Alfred, Początki Mysłowic i najstarsze źródła do dziejów miasta, [w:] Szkice z dziejów Mysłowic, Śląski Instytut Naukowy Wyd. Artystyczno-Graficzne, Katowice 1961.

Szefer Andrzej, Ewakuacja więźniów Górnego Śląska w styczniu 1945r., [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, Pilichowski Czesław (red.), Wyd. PWN, Warszawa 1980.

Szefer Andrzej (red.), Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1983.

Witecka Helena, Moje miasto Mysłowice, Muzeum Miasta Mysłowice, Mysłowice 2008.

Witecka Helena, Mysłowice – Miejsca kaźni i męczeństwa, Redakcja Życia Mysłowic, Mysłowice 1993.

Internet:

(Strony aktywne 29.11.2008 r.)

http://www.myslowice.pl/miasto.php?t=hm_1

http://www.myslowice.pl/miasto.php?t=hm_2


komentarze

skomentowano: 2016-04-30 20:13:00 przez: Jacek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.