www.eprace.edu.pl » wiezienia-hitlerowskie

Więzienia hitlerowskie w Mysłowicach w okresie II wojny światowej

Autor:

Karolina Orlikowska

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

praca zaliczeniowa

Promotor:

dr Danuta Raś

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek:

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Data powstania:

2008-12-08

Data zamieszczenia na portalu:

2010-07-29 22:20:47

Opis pracy:

Praca przedstawia historię hitlerowskich więzień na terenie miasta Mysłowice podczas II wojny światowej. Wraz z krótkim wstępem o historii miasta, niniejsza praca przypomina także o tych czarniejszych kartach historii resocjalizacji i penitencjarystyki na terenie Polski.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.